Kỹ Thuật

Moran ưu tiên chất lượng thành thói quen của mình.

Moran Safetyglass được trang bị đầy đủ dụng cụ kiểm tra chất lượng.

Kính chắn gió Moran vượt qua các nội dung test tại phòng lab của nhà máy.

Trạm CAD của Catia

Kiểm tra góc sóng kính nổi

Kiểm tra tác động

Kiểm tra khả năng chống bức xạ

CHỨNG NHẬN

Department of Transportation
​(DOT)

ISO 9001 : 2015

TCVN 1754 : 1986